Severočeši: Do rady stejně jako pro řidičák

18.06.2018
Nemáme žádného poslace, nemáme zastoupení ve vládě a nemůžeme tak slibovat žádná poslanecká či vládní řešení. Toto necháme kolegům z ostatních kandidátek. My se naopak chceme zabývat drobnými projekty a naší snahou je, co nejvíce otevřít politiku veřejnosti. Aby voliči neměli pocit, že jsou politikům užiteční jen před volbami. Tady je jedna z možností, jak se k politikům dostat blíž. Diskutujte, komentujte, doplňujte.

Do Rady stejně jako pro řidičák

Funkce radních města je nyní mírně řečeno opomíjená. Radní se potkají jednou za dva týdny aby diskutovali o navržených bodech, které připravují jednotlivé odbory, případně doporučují komise k odsouhlasení nebo neodsouhlasení. Veškerá další agenda spadá na místostarosty a starostu. Během čtyř let jsme si vyzkoušeli, že radní může fungovat jako prostředník mezi kolegy v radě i v zastupitelstvu, ale také s úředníky a může pomoci k řešení různých problémů.

V dalším volebním období bychom rádi tuto práci ještě rozšířili a jedním z našich návrhů bude možnost si předem elektronicky zarezervovat čas radních tak, aby při každém jednání mohli vyslechnout alespoň tři lidi. Každý se tak bude moci bez sebemenších problémů zaregistrovat a přednést svůj názor či nápad přímo radním.

Registrace by probíhala podobně, jako je tomu například u občanských nebo řidických průkazů. Po jednání každé rady taky vznikne veřejný dokument, kde budou vidět úkoly jednotlivých radních i s komentářem, jak jsou úkoly řešené. Takový dokument bude vázaný vždy ke každé radě. Kdokoliv se bude moci podívat, kdo daný problém řeší a v jakém je stadiu řešení.

Zároveň chceme vytvořit pozici „radního pro kontakt s veřejností“, který by již NEBYL více placen z městského rozpočtu, přesto by byl dispozici minimálně 2x týdně v hodinách přívětivých pro veřejnost. Lidé by za takovým radním mohli chodit s dotazy, on by tyto požadavky převzal, připravil pro jednotlivé odbory a získal by odpovědi, o kterých ale následně může dál diskutovat. Zároveň by pomáhal, případně radil pořadatelům akcí, jak získat povolení k pořádání akce, záboru, informoval by o zákonných povinnostech pořadatele apod.

Vycházíme také z již zavedených setkání veřejnosti s tajemníkem města, kde se ukazuje, že setkání s vedoucími odboru, kteří mají veškeré informace z úřadu, může urychlit řešení problémů nebo jim předcházet. Případně dál rozvíjet zajímavé nápady veřejnosti.

Podobně by fungoval také „radní pro kontakt s veřejností“, ale jeho výhodou je, že má informace napříč politickým spektrem a dokáže odpovědět i na otázky, které úzce souvisí s plány politiků, případně může naopak přinést nápady veřejnosti do koalice.

Přínosy:

1. Větší kontakt radních / politiků s veřejností
2. Ulehčení práce úředníkům (radní dokáže po nasbírání informací přesně formulovat dotaz, což povede k menší časové náročnosti přípravy odpovědi)
3. Do rady by vstupovali lidé, kteří mají čas na takovou práci

Aktuálně z Litoměřicka